Novogotická stavba z neomítnutých cihel postavena r. 1870 podle plánu arch. A. Prokopa. Bohoslužby do 2. svět. války, dnes tržnice.
Hlavní obrázek místa
© Milan Caha 11/2007

Židé ve Velkém Meziříčí

Graficke pismenko První zmínky o Židech v Meziříčí jsou z let 1497 a 1518. Židé přišli do města koncem 15. století, pravděpodobně v souvislosti s vypovězením z moravských královských měst. Doklady o tom však chybí, neboť archiv židovské obce byl zničen při požáru v 19. století. K většímu židovskému osídlení zde došlo až po třicetileté válce. Z té doby je znám židovský rychtář, rabín a Židé kupují pozemek na vybudování hřbitova. V 18. století tvořili Židé třetinu obyvatel Velkého Meziříčí, maximální velikosti dosáhla židovská obec v roce 1857, kdy zde žilo 1116 židovských obyvatel. V Meziříčí působila ješiva a narodila se zde ...
Milan Caha (zdroj: Jiří Fiedler: Židovské památky v Čechách a na Moravě, Sefer, 1992), 1.12. 2007

  historie

  Synagoga byla postavena v druhé polovině 19. století (1868–1870), náboženským účelům sloužila do druhé světové války. V roce 1940 byla poničena vnitřní výbava a v roce 1943 ji nacisté proměnili ve skladiště válečného materiálu. Jako skladiště sloužila až do roku 1992, kdy byly přeměněna na tržnici.
  Milan Caha (Zdroj: Vladimír Makovský, Velké Meziříčí: historické a jiné zajímavosti, Městský úřad Velké Meziříčí, 2007), 1.12. 2007

  popis

  Nápadná výrazně členěná novogotická dvou až trojpodlažní budova obdélníkového půdorysu. Stavba je provedena z režných cihel – střídají se v ní červené a černé cihly, na průčelí jsou dva pásy omítky, původně zdobené hebrejskými citáty ze Starého zákona. Obě průčelí jsou zdobena stupňovitými štíty a výraznými kulatými okny. Původní okna byla zdobena vitrážemi, dochovala se jen částečně. Za zmínku stojí původní malované dřevěné stropy. Ostatní

  Milan Caha (Zdroj: Vladimír Makovský, Velké Meziříčí: historické a jiné zajímavosti, Městský úřad Velké Meziříčí, 2007), 1.12. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  sakrální památky
  židovské památky
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Vysočina
   Žďár nad Sázavou  (ZR)
  Velké Meziříčí