Graficke pismenko Po zboření ivančických bran jsou městské hradby a bašty postupně zastavovány obytnými i hospodářskými objekty a začleňovány do zahrad či dvorů. Většina úseků hradeb a všechny zbytky bašt jsou tedy běžnému turistovi nepřístupné. Výjimku tvoří hradební ulička navazující na Mlýnskou ulici, která ústí do náměstí u kostela Nanebevzetí Panny Marie. Jedná se o úsek vedle Nové brány (zachováno torzo). Tento úsek je v blízkosti mlýnského náhonu (poblíž náměstí) poměrně dobře zachován v původní výšce i se střílnami. Další volně přístupná část hradeb se nachází na dvoře domu pánů z Lipé na náměstí a uvažuje se o její rekonstrukci a úpravě na park.

Text: popis
18.12. 2007 - Milan Náplava