Území katastru Kupařovic osídlil už člověk v době kamenné. Nacházejí se zde opracované rohovce, které těžil na několika místech v nedalekém Krumlovském lese a zpracovával na množství životně důležitých nástrojů. Údolní nivu řeky Jihlavy, od nepaměti přirozenou komunikaci – později dobytčí stezku – osídlili i první Slované, některé obce v tomto údolí se řadí mezi nejstarší na Moravě.

 
Graficke pismenko Ve středověku zde, uprostřed lužních lesů a na dohled mocného hradu Kounice, vznikla ves Kopařovice poprvé v pramenech zmiňovaná r. 1337. Připomínají se zde i vladykové z Kupařovic, jejichž tvrz se ovšem výslovně uvádí až roku 1379. Zaniká za česko-uherských válek a její lokalizaci dnes neznáme. Později připadly Kupařovice s německým obyvatelstvem panství Dolní Kounice, které zde v 16. století zřídilo hospodářský dvůr. Zřejmě využitím jeho části zde vznikl v roce 1740 zámek. Panství koupil r. 1588 Bernart Drnovský z Drnovic a po Bílé hoře panství konfiskováno Jiřímu Ernreichovi z Roggendorfu a prodáno za 111 486 tolarů kardinálu z Dietrichštejna.
 
Graficke pismenko Za vlády Dietrichštejnů byla v obci roku 1722 postavena kaple Neposkvrněného Početí Panny Marie. Postavil ji správce kupařovického statku a loveckého zámku Andreas Schabský se svou ženou Annou. Oba jsou spolu s původní rotundou vyobrazeni na dobovém obrazu v interiéru kaple.
 
Graficke pismenko Mimo tuto sakrální stavbu stála v obci i historická věž zbořená r. 1968.

Text: historie
2.12. 2007 - Milan Náplava podle Ladislava Hosáka a Miroslava Plačka