Graficke pismenko Když hledalo Tovaryšstvo Ježíšovo místo pro malostranský profesní dům, vyhlédlo si parcely v sousedství kostela a hřbitova u sv. Mikuláše. Na tomto místě, od kostela odděleného Ševcovskou uličkou, stála stará malostranská radnice, několik menších domů a zejména prastarý kostelík – původně rotunda sv. Václava, ke kterému se váže legenda týkající se převozu těla sv. Václava z Boleslavi na Pražský hrad. Za podpory Albrechta z Valdštejna a Karla z  Liechtensteina vyhlédnuté místo jezuité posléze i získali. Vlastní stavbu umožnil dar hraběte Václava Františka z Kolowrat z roku 1654. Po složitých jednáních byly v roce 1674 zahájeny práce na stavbě domu, které vedl G. D. Orsi. Po jeho smrti v roce 1679 stavbu převzal F. Lurago. Původní kostel sv. Václava nevydržel kopání základů v bezprostřední blízkosti a musel být v roce 1683 zbořen. Do nové budovy však byl začleněn nový farní kostel stejného zasvěcení. Stavba profesního domu byla dokončena v roce 1691. Po zrušení jezuitského řádu byla budova přeměněna na kancelářské prostory. Po vzniku republiky zde sídlilo ministerstvo financí. Z této doby pochází dvorní vestavba v novoklasicistním stylu podle plánů A. Špalka.

 
Graficke pismenko Při úpravách budovy v roce 2004 proběhl archeologický průzkum, který objevil zbytky zdiva původní románské rotundy.

Text: historie
21.11. 2007 - Milan Caha (zdroj: Pavel Vlček edt., Umělecké památky Prahy - Malá Strana, Academia, Praha 1999)


OOO