Graficke pismenko Tvrziště se do dnešních dnů dochovalo v relativně neporušeném stavu. Jeho jádro o průměru necelých 20 m obepíná neporušený první přikop s valem a dobře patrným druhým příkopem. Druhý val je místy méně znatelný, ale na jihozápadě je značen ještě třetí příkop. Lokalita není nijak udržovaná, ale také naštěstí nevykazuje výraznější změny v důsledku vojenské činnosti. I když se nejedná o kulturní památku, snad přežije i další vojenská cvičení v této oblasti.

Text: popis
12.11. 2007 - L.P. (Hereit P.: Dějiny nejstaršího osídlení Doupovska in Sborník Západočeského muzea XV. , Plzeň 1999.)


OOO