Klasicistní zámek, postavený Helverseny v místech starší tvrze po r. 1785. Patřil Lobkovicům a od r. 1981 Stráneckým, kteří nechali přistavět boční kapli a upravit interiéry. Po r. 1945 znárodněn a využit jako ústav soc. péče, dnes soukromý majetek.
Hlavní obrázek místa
Vstupní (východní) průčelí zámku
© Filip Matoušek 7/2007
Graficke pismenko V místech dnešního čekanického zámku stávala tvrz jako původní sídlo majitelů panství, ovšem po požáru sídla v r. 1785 byl v jejích místech Janem Jiřím Helversenem postaven nový klasicistní zámek. Helversenové drželi statek až do r. 1868, kdy je Karel, svobodný pán z Helversenu, prodal kněžně Marii Sidonii Lobkovicové. Od Lobkoviců, jejichž alianční znak dodnes zdobí trojúhelný štít nad vstupem ve východním průčelí, koupili Čekanice r. 1891 Vlasta Stránecká a její syn Miloslav, za nichž došlo k některým stavebním úpravám zámku (r. 1910 byla přistavěna na severní straně boční kaple, vznikly i nové zrcadlové a segmentové stropy). R. 1945 byl zámek i s celým velkostatkem zabaven Židlickým, stal se majetkem československého státu a po adaptaci byl využit jako ústav sociální péče o mládež.
© F. Kašička, B. Nechvátal: Tvrze a hrádky na Strakonicku (Muzeum stř. Pootaví, Strakonice, 1986), 7.11. 2007

  historie

  Pán Čekanic zažil grandiózní válečná tažení
  Za napoleonských válek vlastnil Čekanice Alois, svobodný pán Helversen, syn stavitele nynějšího zámku Jana Jiřího. Sloužil v rakouské armádě jako jezdecký rytmistr a na vlastní kůži zažil válečná tažení těch pohnutých let. Po bitvě u Lipska se se svou jednotkou dostal v r. 1814 za ustupujícím Napoleonem Bonapartem až do Francie a tam uprostřed bitev, šarvátek a vysilujících pochodů potkal krajana z nedalekých Bratronic, které jsou od Čekanic

  Jaroslav Špiroch , 29.7. 2009
  V rámci restituce byl zámek navrácen zpět v posledním desetiletí 20. století rodu Židlických.
  Jaroslav Špiroch , 29.7. 2009

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  zámek
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Strakonice  (ST)
  Čekanice