tvrz Hrádek

Slepičí hora

Graficke pismenko Jednodílné tvrziště na konci ostrožny nad rybníkem bylo na východní straně chráněno dosud patrným zdvojeným valem a příkopem, na zbylých stranách k ochraně postačovaly strmé svahy nevysoké ostrožny. Dle popisu A. Sedláčka stály na tvrzišti ještě v 19. století téměř dva metry vysoké pozůstatky zdiva, které byly ale poté rozebrány a odvezeny, takže povrch tvrziště v současné době již žádné výrazné stopy zástavby či zděných konstrukcí nevykazuje.

 
Graficke pismenko Při povrchovém průzkumu v r. 1977 byl nalezen archeologický materiál, datující osídlení lokality ve 13. a 14. století; doložené jsou i sejpy po středověkém rýžování zlata v údolí pod tvrzištěm.

Text: popis
29.10. 2007 - © F. Kašička, B. Nechvátal: Tvrze a hrádky na Strakonicku. Muzeum stř. Pootaví Strakonice, 1986.