tvrz Skryje

Hrádek, Na hrádku

Graficke pismenko Hrádek se nachází na poměrně vysoké ostrožně nad vsí obtékané říčkou Loučkou. V předpolí hrádku na plošině ostrohu stojí historický statek zvaný „Na hrádku“ s hospodářskými budovami postavenými výhradně z kvalitního lomového kamene. Prostor teoretického předhradí je tedy novodobě upraven. To platí i o nevelké obytné ploše, kde stojí moderní kaple sv. Cyrila a Metoděje z r. 1928. Kvůli její stavbě byla plošina (zejména naproti vchodu kaple) výrazně zarovnána, nicméně je dodnes zřetelná hrana kopečku směrem ke statku na sever. Zde mohl být další příkop, jehož náznak je poničený moderními úpravami. Západní stranu tvořil příkrý skalní sráz, takže zde nebylo třeba budovat opevnění. Příkop je dodnes dobře patrný na východní a zejména jižní straně, kde se zaobluje a je ukončen vyšším valem. Z jižní strany je plocha tvrziště zachována a vytváří trojúhelníkový půdorys.

 
Graficke pismenko Popis uvedený v Nekuda – Unger (1981): Hrádky a tvrze na Moravě je evidentně chybný a neodpovídá reáliím na Hrádku nad Skryjemi a podle popisu dispozice opevnění se zřejmě vztahuje k protějšímu hradu Rysovu.

Text: popis
27.10. 2007 - Milan Náplava


OOO