Komentáře, diskuse

Vložit nový komentář
reagovat, odpovědět9.2.2013 10:50 Jiří Zeman
Nové informace
Záchranný výzkum v rámci oprav a odvlhčení budovy kostela v roce 2009 přinesl několik poznatků , z kterých se dá usuzovat na mladší původ než románský jak se dosud uvádí.Po celém obvodu budovy byl proveden výkop 90cm hluboký a cca 80cm široký.Stěny jsou provedené z lomového kamene a jak se ukázalo, zdivo apsidy obsahuje také cihly , zbytky náhrobků a pískovcových ostění.Na severní straně byl objeven zřejmě zazděný původní vchod.Věž je renesanční.
Na základě těchto neúplných informací / stavebně historický průzkum budovy nebyl například dosud proveden /,
se samozřejmě nedají vyvozovat definitivní závěry.Archeologové z Kutné Hory ,kteří prováděli výzkum ,se však přiklánějí spíše k názoru, že kostel pochází až z první čtvrtiny 14.stol./ První zpráva 1352 /.
reagovat, odpovědět28.6.2013 13:16 Jiří Bernat
Základní informace o výsledcích záchranného archeologického výzkumu, který proběhl v roce 2009 u kostela sv. Šimona a Judy v Ondřejově (okr. Praha - východ), byly už předběžně publikovány: BERNAT,J. 2011: Ondřejov u Prahy, okr. Praha - východ, s.1178-1180, obr.56-58. In: LUTOVSKÝ,M.2011: Terénní výzkumy Ústavu archeologické památkové péče středních Čech v letech 2009-2010, Archeologie ve středních Čechách 15/2, 1147-1197.
reagovat, odpovědět17.7.2013 18:38 Pavel Zany Komárek
no, pokusím se to někde sehnat, tyhle periodika pokud je knihovny vůbec mají, tak bývají bohužel jen prezenčně
reagovat, odpovědět11.2.2013 03:28 Pavel Zany Komárek, korektor
Děkujeme za aktualizace, byly výsledky záchranného výzkumu někde publikovány?
reagovat, odpovědět11.2.2013 09:29 Jiří Zeman
Nevím,ale nejspíš nebyly. Zúčastnil jsem se přednášky archeologa Jiřího Bernata , která v Ondřejově proběhla po ukončení prací na kostele ,a pouze předávám slyšené údaje. Těch bylo samozřejmě mnohem více.Jen jsem shrnul to podstatné.
reagovat, odpovědět17.2.2013 22:48 Pavel Zany Komárek
No, třeba se dočkáme v Památkách středních Čech nebo jiném periodiku.
Zavřít reklamu