Graficke pismenko Stejně jako ostatní lázeňské a rekreační objekty, i Procházkova vila byla vybudována v alpském stylu. Vila má půdorys obdélníka se střední zděnou patrovou částí, která na severní i jižní straně vybíhá do patrových osových rizalitů. Jižní tříosý rizalit je zároveň vstupní a zakončený štítem s ozdobnými vyřezávanými prvky okrajů přesahů střechy. Stejně byly řešeny i štíty severní a západní s východním. Nad hřebenem střechy tohoto rizalitu se zvedala drobná věžička. Severní rizalit byl rovněž tříosý a patrový s podkrovím prosvětleným jedním oknem v nejvyšším místě štítu. Oproti jedné rovině hřebene střechy byla střecha nad severním rizalitem zvýšená. Obě boční části vily byly tvořeny zděným přízemím a dřevěnými patry a podkrovími, které byly prosvětlovány okny v západním a východním štítě a zdobenými vikýři ve střeše.Od severu měly tyto části po dvou okenních otvorech, od jihu po jednom. Západní a východní čela byla tříosá. Na severní stranu vily, směrem ze svahu k obci, navazovala kamenná vyhlídková terasa, která fungovala i jako letní zahrádka. Na tuto terasu se dalo přímo vejít z patra vily.

 
Graficke pismenko Současný stav vily je však spíše k pláči. Po přelomu let 2002–2003 se nad vilou propadly všechny střechy. Jelikož byla velká část objektu dřevěná, tak se zřícením střech se jen celý proces rozpadu vily urychlil. V roce 2006 sice jako torza, ale přesto ještě stály dřevěné konstrukce východní a západní části. Dnes, na sklonku roku 2007, je zcela zřícená západní dřevěná část vily a východní z větší poloviny. Stejně tak jsou spadlé dřevěné štíty obou rizalitů. Z celého objektu tak zůstala jako hlavní dominanta zachovaná jen hlavní střední zděná část až do výše takřka podkrovního druhého polopatra a zděné přízemí. Kolem objektu i v něm se všude válí spadlá konstrukce střechy a dřevěných částí budovy.

Text: popis
18.10. 2007 - Jan P. Štěpánek


OOO