úterý, 24. listopad 2020. Svátek slaví Emílie, zítra Kateřina

Graficke pismenko Farní kostel sv. Martina v Onšově byl založen v roce 1256 péčí tehdejšího pána na onšovské tvrzi Markvarta z Onšova. Původní románská stavba se skládala z čtyřúhelníkové lodě dochované ve zdivu dnešního kostela (pod dnešní omítkou se dochovaly fragmenty kamenných ostění oken ) a mohutné věže. Věž nepochybně sloužila jako obranná – nasvědčuje tomu síla zdiva a úzká střílnová okénka 1. patře věže. Ve druhé polovině čtrnáctého století byl přistavěn gotický presbytář a sakristie. Po husitských válkách v Onšově farnost zanikla, po třicetileté válce sem dojížděli premonstrátští kněží. Výrazné přestavby proběhly roku 1699 (barokní okna, vnitřní zařízení) a pak ještě roku 1761 (zvýšení a báň věže).

 
Graficke pismenko Ze zařízení kostela je nejstarší zvon Marie, na kterém uvádí nápis, že jej "ke cti Panny Marie ulil roku 1493 mistr Ptáček na Horách Kutných". Zajímavé jsou barokní, bohatě vyřezávané chórové lavice a vyřezávaná Golgota z roku 1699.
 
Graficke pismenko Ve zdi kostela jsou zazděny dva náhrobní kameny pánů z Lukavce, přenesené sem od zaniklého kostela Proměny Páně z Hůrky.

Text: historie
16.10. 2007 - Milan Caha, Zdroj: Umělecké památky Čech K/O svazek druhý Academia 1978