kostel sv. Anny

Staré Buky
Původně gotická stavba patrně ze 14. století (zachováno zdivo a architektonické články druhotně uložené v pozdějších konstrukcích), přestavěná barokně, později upravovaná. Po roce 1945 bez údržby. V posledních letech obec usiluje o záchranu.
Hlavní obrázek místa
Celkový pohled na kostel od jihovýchodu
© Jan Sommer, 10/2007
Graficke pismenko Areál kostela je situován ve svahu nad vsí. Přístupný je po cestě od školy, případně alejí dosažitelnou níže po proudu potoka přes můstek. Kostel je přístupný výjimečně, např. při koncertech, konaných obcí, která se zpustlé památky ujala.
Jan Sommer, 4.10. 2007

  historie

  Kostel je v místě připomínán po polovině 14. století. Nynější stavba má gotické zdivo (části architektonického členění z té doby – např. díly klenebních žeber presbyteria – byly druhotně uloženy do pozdějších částí, zejména do zdiva sakristie). Asi kolem roku 1700 loď prodloužena k západu (o úsek, který uvnitř obsahuje varhanní kůr), kde byla ještě později připojena předsíň, na kterou (údajně roku 1836) navázala věž barokních forem. V interiéru

  Jan Sommer, podle dosud nepublikovaných poznatků Jiřího Slavíka., 4.10. 2007

  popis

  Obdélná loď a čtvercové presbyterium mají gotické obvodové zdivo. Loď byla na západě prodloužena při barokizaci, kdy byla též zvýšena na úroveň (do té doby vyššího) presbyteria. Před přístavbou před západním průčelím lodi se tyčí vysoká věž s cibulovitou střechou. K východní stěně presbyteria přiléhá barokní sakristie s mansardovou střechou. K severní stěně presbyteria je připojena patrová oratoř v novorománských formách. Do zdiva kostela jsou

  Jan Sommer, 4.10. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  chátrající
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Královéhradecký kraj
   Trutnov  (TU)