Graficke pismenko Areál bývalé hraběcí konírny s mléčnicí postavené asi roku 1850 se nachází v centrální části zámeckého parku u zámku Fryštát (dnes park Boženy Němcové). Hraběcí konírna s mléčnicí sloužila k zásobování zámecké kuchyně mlékem, máslem a dalších produktů kvalitního skotu. Ve stájích se chovala kvalitní a odolná plemena anglických plnokrevníků používaných k projížďkám panstva nebo k honům. Při slavnostních příležitostech nechal hrabě Jindřich zapřáhat kočár s koňským čtyřspřežením. Jezdečtí koně se používali při konání tzv. vznešených honů. Tyto hony se pořádaly především na počest významných návštěv za pomoci honců, psů a lovců na jednu zvěř, buď na lišku, srnce, jelena, daňka nebo na jiné druhy zvěře. V souvislosti s tímto druhem zábavy nechal hrabě Jindřich založit pravděpodobně roku 1850 v zámecké oboře jezdeckou školu, kde se hraběcí rodina vyučovala základům a zdokonalovala v jízdě na koni.

Text: turistické
27.9. 2007 - Miroslav BITTER