Románský kostel byl postaven kolem r. 1180 na místě dvou ještě starších staveb – velké rotundy a podélného kostelíka s půlkruhovou apsidou a pohřební kaplí. V r.1905 v něm byly odkryty románské malby a v 70. letech minulého století zbytky terakotové dlažby.
Hlavní obrázek místa
kostel od jihovýchodu
© Milan Caha 08/2009
Kostel stojí na výrazném pahorku v dolní částí obce Dolní Chabry, přímo u zastávky autobusu městské dopravy č. 162 Bílenecké náměstí.
Milan Caha, 15.9. 2007

  historie

  Nejstarší zmínka o Dolních Chabrech je z roku 1092 a to v souvislosti s Ostrovským klášterem u Davle. Další zmínky jsou z let 1176 a poté 1273, to když ves náležela Strahovskému klášteru. Na výrazném návrší uprostřed obce byl okolo roku 1180 postaven románský kostel Stětí sv. Jana Křtitele. Pravděpodobně byl opevněn, nebo byl součástí opevněného dvorce. Ještě před ním však byly v areálu postaveny nejméně dvě sakrální stavby. Nejstarší stavbou

  Milan Caha, zdroj: M. Tryml, Kostel Stětí sv. Jana Křtitele. In J. Krákorová (eds.) a kol. Dolní Chabry, Praha Dolní Chabry, 2006, 15.9. 2007
  Na podlaze rotundy byly objeveny zbytky terakotové dlažby. Bylo objeveno 21 druhů, osm typů výjevů bylo objeveno jen zde. (např. pozitivní námět Daniela v jámě lvové). Negativní dlaždice mají náměty jako krutý král Nero, sfinga, gryf, lev, strom života s pávy, rostliny a ornamenty. Fresky z první poloviny 13. století, které byly objeveny a odkryty v roce 1905, jsou dnes viditelné pouze v apsidě. Dominuje jim obraz Krista v mandrile,

  Milan Caha, 15.9. 2007
  Zvony ve zvonici kostela Stětí sv. Jana Křtitele:
  Velký zvon odlil r. 1695 A. J. Schönfeld (zvon byl přelit roku 1870). Roku 1843 byl odlit malý zvon, na kterém je nápis „Pokřtěn na jméno sv. Jana Křtitele roku 1843, ulit v Praze od Karla Belmanna" (Pokřtěn ve gmenu swatého Iana Křtitele roku 1843 fusa Pragae a Carolo Belimann1847). Na velkém zvonu, přelitém roku 1870 od pražské zvonařky Anny Bellmannové, je nápis „Zvon tento litý je nákladem zádušného chrámu Páně sv. Jana stětí v Dolejších

  E.H. podle http://www.osop-chabry.cz, http://www.dchabry.cz, 15.5. 2013

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Hl.m.Praha
   Hl.m.Praha  (AB)
  Praha 8-Dolní Chabry