Graficke pismenko Vzhledem k tomu, že na lokalitě byly nalezeny střepy keramiky z 15. století, vyslovil T. Durdík ve své Ilustrované encyklopedii českých hradů domněnku, že spíše než o obytný objekt šlo o vojenský opěrný bod za husitských a poděbradských válek a dává jeho podobu do souvislosti s opevněním na Nečtinském Špičáku. Doba vzniku středověké lokality je však neznámá a rozřešit ji by mohl až důkladný archeologický průzkum.

Text: historie
23.9. 2007 - Ivka