Terénní zbytky pravd. dřevěného hradu nad údolím potoka Leštiny, podle nálezů postaven ve 2. pol. 13. století, v 1. pol. 14. století opuštěn. Dochovány stopy předhradí a jádra oddělených od ostrožny i mezi sebou příkopy.
Hlavní obrázek místa
Jádro hradu
© Roman Kolibač, 05/2007
Graficke pismenko Zbytky hradu Oráčova leží na Zámeckém vrchu, který se tyčí nad potokem Leštinou a nejlépe se k nim dostaneme cestou ze vsi Oráčova mírně stoupající kolem hřbitova k úpatí návrší ležícímu nad vsí, kde se nachází křižovatka lesních cest, my se vydáme tou vpravo, která téměř kopíruje vrstevnici a která nás zhruba po 1 km dovede na místo.
Roman Kolibač, 13.9. 2007

  historie

  Kdo a kdy hrad postavil, nelze zjistit, podle nálezů k tomu došlo někdy ve 2. polovině 13. století. A. Sedláček k roku 1295 uvádí Odolena z Oráčova. Již v průběhu 1. poloviny 14. století byl hrad opuštěn. V r. 1375 byla ves Oráčov rozdělena na dvě poloviny. Jedna patřila Janovicům na Petrohradě a od r.1414 i druhá. Když r. 1483 koupil Petrohrad Burián z Gutštejna, uvádí se v Oráčově pustý hrádek, to je také jediná výslovná zmínka o hradu v

  Zany, 22.9. 2007

  popis

  Zdejší hrad měl dvě části, na východě to bylo předhradí ležící na severním svahu ostrohu (ten kulminuje v turistické části zmíněným Zámeckým vrchem na jehož vrcholku se nalézá samotné jádro hradu) a dnes z něj zbývá nevýrazný šíjový příkop a nízký násep, který ohraničuje jeho půdorys přičemž zajímavostí je, že vstup do něj nebyl na vrcholu šíje, ale nejspíš šikmo ve svahu. Ze samotného jádra hradu zbývá už jen výrazný příkop vylámaný do skály a

  Roman Kolibač, doplněno redakcí, 13.9. 2007

  Časová osa

  ve druhé polovině 13. století
  Podle nálezů byl hrad postaven.
  1295
  Dle Augusta Sedláčka bylo s místem spjato jméno Odolena z Oráčova.
  počátkem 14. století
  Hrad byl opuštěn.
  1375
  Ves Oráčov rozdělena na dvě poloviny, při čemž jedna patřila Janovicům na Petrohradě a od r.1414 i druhá.
  1483
  Burián z Gutštejna koupil Petrohrad, v Oráčově se uvádí pustý hrádek, což je jediná výslovná zmínka o hradu v dobových pramenech.

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  hrad
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Rakovník  (RA)