Holštejn

zaniklé městečko

Graficke pismenko Městečko vděčí za svůj vznik hradu Holštejnu, o němž je první zpráva z roku 1278 v predikátu mocného moravského pána Hartmana z Holštejna. Roku 1349 je pod hradem zmiňováno jen několik dvorců. Roku 1437 se v Zemských deskách mluví již o městečku. Poslední zmínka o městečku Holštejnu jako „osedlém“ pochází z roku 1511. Městečko se uvádí jako pusté v roce 1550, když panství kupuje Jan Dubčanský ze Zdenína. Z celého městečka, které mívalo 13 – 14 usedlostí, byl v pol. 16. století životaschopný pouze dvůr před hradem s poplužím. Příčinou zpustnutí městečka byla nejspíše ztráta jeho hospodářského významu, způsobená mimo jiné zánikem hradu Holštejna.

 
Graficke pismenko Roku 1717 postavila rájecká vrchnost – hrabě Karel Ludvík z Roggendorfu – v místech zaniklého městečka panský dvůr, na jehož stavbu bylo použito i zdiva ze zchátralého hradu. Postupně byly kolem tohoto dvora vystavěny domky nových obyvatel a do této doby tak lze klást vznik „nového“ Holštejna. V roce 1791 měl Holštejn již třináct domovních čísel. Ve stejném roce došlo i k rozparcelování panského dvora a Holštejn získal postavení samostatné obce.

Text: historie
15.9. 2007 - http://www.boskowan.com/region/sloupsko/zanikle_vesnice.htm , http://skokan.kvalitne.cz/ZSO/ZajimavostiZSO.htm