Graficke pismenko Hlavním sídlem Muzea Českého krasu v Berouně je Jenštejnský dům, což je nejstarší berounský dům. Pochází z počátku 17. století, kdy jej po velkém požáru města nechal postavit (na místě jeho gotického předchůdce) Jindřich Čížek z Jenštejna, císařský rychtář a muž číslo jedna ve městě. Ozdobou fasády je renesanční portál z červeného mramoru od Jiříka Táborského s datem 1612. Muzeum v něm sídlí od roku 1965. Součástí muzea je také sousední dům čp. 88 (Sálátovský dům) z 2. poloviny 17. století. Samotné interiéry obou domů jsou tak exponáty.

 
Graficke pismenko Na fasádě Jenštejnské domu jsou památeční tabulky s hladinou dvou velkých povodní. Spodní je ze srpna 2002 (ve výšce 186 cm) a horní z května 1872 (ve výšce 259 cm).
 
Graficke pismenko V muzeu je možné shlédnout krátkodobé výstavy, ale i stálé expozice, např. historickou lékárnu či Pamětní síně Jana Preislera a Václava Talicha.
 
Graficke pismenko K muzeu také patří výstavní síň Konírna, kam je vstup z ulice Slapská. Zde je k vidění studna z přelomu 15. a 16. století, objevená při rekonstrukci v roce 2004 pod betonovou podlahou, či originál sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1729, která původně stála uprostřed kašny na hlavním náměstí (nahrazena replikou).
 
Graficke pismenko Areál pak zakončuje bezplatná venkovní expozice Geopark Barrandien, kam je také vstup z ulice Slapské. Je to stylově upravený dvůr s možností posezení i poučení o základním geologickém vývoji oblasti. Na památku si lze z tzv. kameniště odnést zajímavý kousek horniny. Geopark je využíván i k různým akcím, jako je jarmark či divadelní představení, běžně je přístupný zdarma od dubna do října.

Text: turistické
27.2. 2011 - Ivka


OOO