Historie fojtského a průmyslnického rodu Šustalů

Šustalové byli starým rodem, který od počátku 18. století vlastnil a zastával úřad dědičného kopřivnického fojta. Jako první se k roku 1708 připomíná fojt Jiří Šustala, původem z nedalekého Drnholce.

 
Graficke pismenko Do dědičného vlastnictví Šustalů se kopřivnické fojtství dostává až v roce 1755, kdy ho koupil Tomáš Šustala za 540 říšských zlatých od kopřivnického fojta Jury Kubíka. V roce 1790 přebírá majetek a fojtství Tomášův syn Jakub Šustala. Právě za Jakuba Šustaly bylo výrazně přestavěno staré fojtství do podoby jakou známe dodnes.
 
Graficke pismenko Roku 1810 následuje ve fojtské funkci nejstarší syn Ignác a Ignácův syn Jan přebírá fojtství v roce 1834. Rod proslavil především ale jeho mladší bratr Ignác Šustala, který se narodil 7. 12. 1822. Ve staré fojtské stodole zhotovil v roce 1850 svůj první kočár. Později přestala stodola svými parametry postačovat, proto si Ignác pronajal bývalou palírnu, kde pokračoval ve výrobě. V roce 1853 kupuje od p. Mojžíška v Kopřivnici pozemek, kde vystavěl menší továrnu, jež dala vznik pozdější slavné Dolní továrně na kočáry, vozy a vagony, později na výrobu slavných automobilů Tatra. Ignác Šustala zemřel 29. ledna 1891 ve Vídni raněn mrtvicí při jednání o zakcionizování firmy vídenským kapitálem. Jeho tělo bylo převezeno do Kopřivnice a pochováno v rodinné hrobce na starém hřbitově.

Text: historie
31.8. 2007 - Jan P. Štěpánek s využitím textů Jiřího Tichánka