Kostel sv. Jakuba Většího

Graficke pismenko Původně gotický kostel sv. Jakuba Většího byl postaven v 1. polovině 14. století, patrně po roce 1346 (nové vysazení starší vsi). Obecní stránky kostela však uvádějí, že kostel je zmiňován již ve 13. století. Při archeologickém výzkumu, provedeném při rekonstrukci na poč. 21. stol. bylo navíc objeveno, že kostel stojí na místě jiné stavby, která je předběžně datována do 9. století.

 
Graficke pismenko Gotický kostel byl v období husitských válek roku 1420 značně poškozen, opraven byl až v letech 1530-1535.
 
Graficke pismenko V letech 1784-1785 (jak dokládá letopočet na věži se znakem plaského opata C. Wernera) byl kostel přestavěn v pozdně barokním stylu podle plánů J. B. Santiniho. Z původní stavby byl zachován gotický presbytář, který dnes slouží jako sakristie. Nový presbytář byl zbudován s využitím zdiva pův. gotické lodi. Kostel stojí uprostřed hřbitova. Fara je datována na kamenné desce nad vstupem na severní straně rokem 1741.
 
Graficke pismenko Na záchranu zchátralého kostela vzniklo roku 2003 občanské sdružení Jakub Větší. Díky úsilí členů sdružení byla provedena rekonstrukce kostela, v letech 2003 - 2009 byla opravena střecha, aby do stavby dále nezatékalo, dále byly opraveny varhany a obnoven celý exteriér kostela vč. oken a dveří a stavba byla odvodněna. Na financování rekonstrukce kostela se podílelo Ministerstvo kultury, Plzeňský kraj, města Plasy a Kralovice, občanské sdružení a Evropská unie. Do roku 2010 byla dokončena rekonstrukce interiéru kostela, při které byly v prostoru dnešní sakristie pod několika vrstvami omítky objeveny gotické malby, vytvořené pravděpodobně v 1. polovině 14. stol. (skupinové figurální výjevy).
 
Graficke pismenko V kostele se v dnešních dobách pořádají pravidelně varhanní koncerty a bývá otevřen při akci „Noc kostelů“, je přístupný v době bohoslužeb i mimo ně (vč. možnosti prohlídky s průvodcem).

Text: historie
3.10. 2012 - Jan Sommer, E. Horáková podle Umělecké památky Čech 4., Emanuel Poche a kol., Academia r. 1982; http://www.zebnice.cz, http://plzensky.denik.cz