Pův. gotický kostel byl postaven v 1. pol. 14. stol. R. 1420 poškozen, opraven v l. 1530-35. Barokně přestavěn v l. 1784-85 (zachován pův. got. presbytář). Malované oltáře (iluzivní architektura) z 2. pol. 18. stol. V l. 2003-10 celková rekonstrukce kostela (objev. got. výmalby z 1. pol. 14. stol.).
Hlavní obrázek místa
Kostel s farou od jihovýchodu
© Jan Sommer, 08/2007
Žebnice jsou součástí obce Plasy v okrese Plzeň-sever. Kostel lze navštívit nejen v době bohoslužeb, v případě příznivého počasí je otevřené po celý den zádveří kostela s možností prohlídky interiéru.
Po předchozí domluvě je možná prohlídka s výkladem - pan Josef Urban, tel.: 373 322 347 nebo mobilní tel. 774 201 651.
Jan Sommer, E. Horáková podle http://www.zebnice.cz/kostel-svateho-jakuba, 3.10. 2012

  historie

  Kostel sv. Jakuba Většího
  Původně gotický kostel sv. Jakuba Většího byl postaven v 1. polovině 14. století, patrně po roce 1346 (nové vysazení starší vsi). Obecní stránky kostela však uvádějí, že kostel je zmiňován již ve 13. století. Při archeologickém výzkumu, provedeném při rekonstrukci na poč. 21. stol. bylo navíc objeveno, že kostel stojí na místě jiné stavby, která je předběžně datována do 9. století. Gotický kostel byl v období husitských válek roku 1420 značně

  Jan Sommer, E. Horáková podle Umělecké památky Čech 4., Emanuel Poche a kol., Academia r. 1982; http://www.zebnice.cz, http://plzensky.denik.cz, 3.10. 2012
  Sv. Jakub Starší (Větší, syn Zebedeův, apoštol) – historie, legendy, atributy
  Sv. Jakub Starší († 43 / 44) byl jedním z dvanácti apoštolů – učedníků Ježíše Krista. Jeho bratrem byl apoštol a evangelista Jan. Bratři pocházeli z rybářské rodiny (tetou jejich matky Salome byla Panna Marie), žijící v Betsaidě u Genezaretského jezera v Palestině. Ježíš Kristus je povolal, když společně s otcem Zebedeem na lodi spravovali sítě. Bratři nechali všeho a následovali Krista (předpokládá se, že odešli po zázračném rybolovu;

  E. Horáková podle http://cs.wikipedia.org, http://catholica.cz, 1.10. 2012

  popis

  Jednolodní kostel s pravoúhle zakončeným presbytářem a pětibokou sakristií v ose, s hranolovou věží v západním průčelí se dvěma bočními přístavky. V dnešní sakristii (pův. gotický presbytář) jsou zachována pův. gotická hrotitá okna s kružbami (originály pův. gotických sklomaleb jsou uloženy v Západočeském muzeu v Plzni a Národním muzeu v Praze). Sakristie je sklenuta paprsčitou žebrovou klenbou s kruhovým svorníkem, vyžlabená žebra vybíhají

  E. Horáková podle Umělecké památky Čech 4., Emanuel Poche a kol., Academia r. 1982; http://www.zebnice.cz; http://plzensky.denik.cz, 3.10. 2012

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Plzeňský kraj
   Plzeň-sever  (PS)
  Žebnice