Graficke pismenko Kostel má podobu halového trojlodí na polygonálních pilířích zaklenutého křížovými klenbami bez přípor. Žebra jsou podložena vegetabilními konzolami. Loď je zakončená u vstupního průčelí kruchtou zdobenou kamennými figurálními reliéfy. Široký presbytář má pětiboké zakončení a je zaklenut křížovou klenbou svedenou na přípory s figurálními hlavicemi, u levé stěny se nachází pozdně gotické sanktuárium. V lodi i presbytáři jsou dochována pozdně gotická kružbová okna. Kostel je zvenčí opatřen čtyřmi portály, které tvoří stylově rozhraní mezi pozdní gotickou a renesancí. Kostel byl při pozdně gotické přestavbě opatřen vysokými stanovými střechami, které byly zničeny při požáru Kateřinského předměstí v roce 1850. Dnes je zakryt valbovou střechou. Věž je čtyřhraná, poslední zvonové patro je vyneseno na kamenných krakorcích. Věž ukončuje vysoká štíhlá helmice.

Text: popis
20.8. 2007 - de ardoise