Rokokový zámek Jana Antonína Harbuvala de Chamaré, někdy nazývaný malý Schönbrunn. Vystavěný v l. 1774–1777. Po 2. sv. válce zestátněn, po r. 1989 vrácen rodině původního majitele, r. 1997 koupen rodinou Kučerových. Celý areál postupně rozsáhle rekonstruován, od r. 2001 přístupný veřejnosti.
Hlavní obrázek místa
© Luděk Vláčil 05/2016
Graficke pismenko Nedaleko Chrudimi můžete navštívit zámek se stálou expozicí nábytkového umění ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Tato prohlídka je s průvodcem a koná se každou celou hodinu. Součástí prohlídky je přednáška o historii zámku, jeho probíhající rekonstrukci a návštěva hlavního rokokového sálu (běžně veřejnosti nepřístupného), který je jedním z klenotů zámku.

2.9. 2002

  turistické

  Zámecká expozice Umění nábytku v proměnách století – středoevropské nábytkové umění od baroka po secesi.Prohlídka zámku a expozice nábytkového umění ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Prohlídka probíhá s průvodcem, délka cca 45 min.
  První české muzeum cyklistiky bylo otevřeno ve zrekonstruovaném barokním špýcharu v zámeckém areálu. Jsou zde vystaveny exponáty od poloviny 19. století po současnost. Unikátní podkroví

  E.H. podle http://www.nove-hrady.cz/, 4.10. 2013

  historie

  Pro nový zámek vystavěný v letech 1774–1777 bylo vybráno místo na svahu pod starým zámkem (postupně přestavovaným od 15. století). Sklon svahu poskytoval možnost vybudovat efektní terasovitý čestný dvůr, jakož i ornamentálně řešený rokokový park, v němž dochovaný kruhový altán byl budován současně se zahradou po r. 1791. Rozlehlé nádvoří bylo r. 1778 obestavěno přízemními hospodářskými úřednickými budovami, r. 1779 byl přistaven špýchar a v

  web, 2.9. 2002
  Podle mínění některých regionálních historiků vznikl zámek v Nových Hradech již v 2. polovině 16. století, snad za Weikersdorfů nebo Lobkoviců, a stával někde v sousedství dnešního zámku. Písemnými prameny však existence zámku v Nových Hradech není doložena před r. 1773, kdy po smrti své matky Anny Barbory, rozené Saunigové, zdědil novohradské panství Jan Antonín Harbuval-Chamaré. Jan Antonín Harbuval-Chamaré již na podzim 1773 začal v Nových

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – Východní Čechy, 1989, 6.5. 2015

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  zámek
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Pardubický kraj
   Ústí nad Orlicí  (UO)
  Nové Hrady