Pátek, 4. prosinec 2020. Svátek slaví Barbora, zítra Jitka

Budkovany

zaniklá ves

Graficke pismenko Nejzřetelnější terénní pozůstatky po vsi lze spatřit v prostoru mezi dnešní polní cestou a jižním okrajem rybníka Budkovanu, kde se dochovaly čtyři relikty stavení v podobě okrouhlých nevysokých vyvýšenin. Nedaleko odtud se při hrázi nachází též studánka, ktere je zřejmě pozůstatkem po dřívější studni.

 
Graficke pismenko Další pozůstatek stavení lze spatřit až při okraji lesa nad rybníkem. Tento je však ve tvaru čtverce, nahoře s centrální vkleslinou, o straně asi 6 m, čnící do výšky 3/4 m.
 
Graficke pismenko Mezi tímto reliktem stavení u lesa a zbytky stavení u rybníka se však již po dlouhou dobu nachází obdělávané pole bez jakýchkoli náznaků po bývalé zástavbě. Není proto možné zjistit celkový počet domů, které kdysi tvořily osadu. Je možné tak určit pouze její délku, která činila asi 300 m. Usuzuje se, že šlo o krátkou dvouřadou ves s atypickou záhumenicovou plužinou, jejíž celková výměra byla okolo 270 ha.
 
Graficke pismenko V poli mezi rybníkem a lesem lze najít množství střepů středověké keramiky, kladené do období v rozmezí od 2. pol. 13. století do 1. pol. 15. století.

Text: popis
2.3. 2008 - Ondřej Štěpánek