Budkovany

zaniklá ves

Graficke pismenko Ves Budkovany (v archivních pramenech psány také jako „Budkovan“ – 1371 nebo „Bukowany“ – 1437) byla součástí holštejnského dominia. Má se za to, že ves byla založena Bohušem nebo Hartmanem z Ceblovic na Jedovnicích, (předkové pánů z Holštejna) v druhé polovině 13. století

 
Graficke pismenko V prvním výčtu osad holštejnského dominia z roku 1349 nejsou Budkovany sice uvedeny jako Budkovany, název vsi byl tehdy pravděpodobně německý a usuzuje se, že je zde ves pojmenována jako „Ulraichslog“. V dalším výčtu z roku 1371 se prvně objevuje název Budkovany, který se od té doby pak už nezměnil.
 
Graficke pismenko K zániku Budkovan došlo někdy mezi léty 1437 až 1464, a to požárem (pravděpodobně k tomu došlo v době husitských bouří), o čemž svědčí množství nacházené vypálené mazanice.
 
Graficke pismenko Součástí holštejnského dominia však zůstávají Budkovany až do roku 1464, kdy je (už pusté) Vok V. z Holštejna, společně s další pustou vsí Dvorce (či Dvořec) a polovinou vsi Podomí, prodává novému majiteli vsí Kotvrdovic a Senetářova – Smilkovi z Loděnice. V držení pustých Budkovan se vystřídaly další čtyři rody, nejdéle pak rod Gedeonů z Olešničky.
 
Graficke pismenko Roku 1574 se stává kotvrdovické panství, spolu pustými Budkovanami, na dlouhou dobu opět součástí holštejnsko-rájeckého panství.

Text: historie
1.3. 2008 - Ondřej Štěpánek