Graficke pismenko Výchozím bodem pro návštěvu lokality je nejlépe zvolit osadu Rybáře, ležící na pravém břehu Bečvy, necelé 4 km po proudu od města Hranice. Osada Rybáře, dnes součást města Hranice, vznikla snad někdy v 16. století. V roce 1580 jsou zde zmiňovány rybářské chalupy. Až do r. 1918 se nazývala Rybář. Počátečním orientačním bodem nám bude lávka pro pěší přes řeku. Na druhé straně je třeba se dát doleva, a sledovat zelenou turistickou značku jdoucí po nábřeží. Po 200 m značka odbočuje vzhůru do svahu Maleníku. Po cca 400 m dojdeme na křižovatku této trasy se zpevněnou lesní cestou sledující vrstevnici. Zde se nachází rozcestí Nad Rybáři. Zelená značka směřuje dále do svahu. My se nyní dáme doleva (na východ) po modré turistické značce, která kopíruje lesní cestu. Přibližně 700 m jdeme po této silnici, pod sebou máme řeku Bečvu, její širokou nivu a údolí Zemské (Moravské) brány. V místě, kde se tato silnice prudce stáčí doprava se dáme prudce nahoru do svahu. Po cca 100 metrech vystoupáme na plochý vrcholek, který je cílem naší cesty. Zde se nachází skromné terénní pozůstatky drobného středověkého opevnění.

 
Graficke pismenko Lokalita je tvořena přibližně kruhovou či vejčitou plochou o rozměrech cca 40 x 45 m s mírně se svažujícím severovýchodním ukončením, které poté poměrně prudkými svahy spadá k ohybu silnice pod ním. Na jihu, západě a částečně severozápadě je lokalita dobře výrazná díky terénní hraně, kterou centrální plato převyšuje okolní terén o 1 – 1,5 m. Nejméně chráněná prudkými svahy je lokalita od jihozápadu, západu a částečně severozápadu. Podél západní a severozápadní strany jádra lokality se nachází plochý terénní stupeň, který může být snad pozůstatkem setřelého a rozplizlého valu a příkopu. Stupeň má dnes šířku maximálně 2,5 až 4 metry. V čele lokality, na jihu, je tento terénní stupeň setřelý, stejně tak na severu lokality, kde však díky prudkým svahům nemusel být ani plánován. Zda-li jde opravdu o vysoký stupeň setřelosti či nebyl plánovaný příkop a val zcela dokončen zůstane navždy záhadou. Na jihovýchodě terén pozvolna pokračuje do plytkého sedla, na západě pozvolna, později prudce terén spadá dolů. Na jihovýchodní a východní straně spadají od znatelné hrany lokality svahy prudce dolů.
 
Graficke pismenko Plocha lokality je poměrně rovná, pouze jihozápadní obvod nese náznak rozplizlého širokého suťovitého valu. Jiné, výraznější terénní tvary se na lokalitě nevyskytují.

Text: popis
28.1. 2008 - Jan P. Štěpánek