Graficke pismenko Doposud důkladněji archeologicky neprozkoumaná lokalita s prozatímní absencí archeologického materiálu. Ačkoliv doposud nemáme jednoznačný důkaz o středověkém původu lokality, přičítáme vznik tohoto místa této době dle velké podobnosti s prokazatelně středověkým tvrzištěm Svárov v okr. Kroměříž. Názory starších regionálních badatelů právě do tohoto místa situují nejstarší sídlo pánů z Drahotuš. V případě odlesnění musela být z lokality přímá viditelnost na hrad Drahotuše na protějším svahu Moravské brány i na hrad v Hranicích. Lokalita na svůj alespoň základní archeologický výzkum teprve čeká.

Text: historie
28.1. 2008 - Jan P. Štěpánek podle M. Plaček: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Libri 2007