Omlouváme se, provoz serveru Hrady.cz je z důvodu vnitřních chyb omezen. Na chyby nebo omezení narazíte na různých stránkách.

Graficke pismenko Na místě vrcholku zvaném Petrov na Králově hoře se nachází středověká fortifikace hrádku, či strážního objektu. Jméno je neznámé, písemné prameny mlčí a neznámý je i samotný důvod stavby. Přisuzuje se tak nějaká spojitost se sídlem ve Štítech, stejně tak k bližší obci Horní Studénky. Jisté je pouze to, že objekt zaujal úzký stoupající hřeben, který byl přerušen vylámaným příkopem ve skále v šířce asi 8 m. Za ním je asi o 2,5 m výš plošina s pahorkem, který má podobu pětibokého klínu, zhruba o rozměru 10x18 m. V míst jsou asi tři propadliny, kdy je minimálně jedna zbytkem budovy. Potvrzuje to nález mazanice. Jižní a západní část nese náznaky zbytků valu. Na severu buď nebyl, či zanikl sesuvem. Stáří stavby se doposud nepodařilo zjistit. Vše však nasvědčuje středověkému původu.

Text: historie
15.6. 2015 - Ivo Rozehnal - zdroj článku: M.Plaček - Povrchová prospekce reliktů šlecht.sídel na Šumpersku 2002

tianDe Praha

© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu