Pátek, 4. prosinec 2020. Svátek slaví Barbora, zítra Jitka

Graficke pismenko První zpráva o Křivsoudovu je z r. 1276, kdy se připomíná Oldřich z Říčan, který byl purkrabím Pražského hradu a psával se z Křivsoudova. Po jeho smrti připadly statky jako odúmrť panovníkovi. Král Václav II. udělil r. 1305 křivsoudovský hrad i s příslušenstvím Reinerovi z Florencie, který jej prodal opatu sedleckého kláštera Heinrichu Heidenreichovi. Brzy poté přešel statek na Jindřicha z Rožmberka, který r. 1307 vyměnil zdejší zboží s pražským biskupem Janem IV. z Dražic za Sepekov. Tak se stal Křivsoudov součástí rozlehlých statků pražských biskupů. Za arcibiskupa Jana z Jenštejna byl starý hrad opraven.

 
Graficke pismenko Sekularizace církevního majetku na počátku husitské revoluce postihla také křivsoudovské panství. Nejprve byly hrad a městečko Křivsoudov s příslušenstvím zastaveny Benedovi z Nečtin, který se r. 1424 psal z Křivsoudova; v r. 1436 zapsal císař Zikmund Křivsoudov Mikuláši Trčkovi z Lípy a na Lipnici. Tím se zdejší panství dostalo na dlouhá léta k trčkovské Vlašimi a křivsoudovský hrad začal pustnout. Když v r. 1547 prodali Trčkové křivsoudovské zboží Jindřichu Kukelovi ze Stradonic, hrad se už neuvádí. Jako pustý se připomíná v r. 1550, kdy křivsoudovské zboží koupil od Kekulů Jindřich Střela z Rokyc. Hrad byl patrně ponechán svému osudu, a tak z něho zbyla postupem času jenom rozsáhlá zřícenina.
 
Graficke pismenko R. 1770 byla ze zříceného zdiva na místě hradu postavena tzv. hlavní sýpka o třech křídlech a dvou patrech. Hluboký hradní příkop s valem zůstaly přitom zachovány, upravena byla jenom přístupová cesta valem a přes příkop. Po rozprodáni panských dvorů v r. 1801 stala se křivsoudovská sýpka zbytečnou, ale prázdný mohutný objekt zůstal dominantou městečka. Po první světové válce byl upraven na sokolovnu. Okolní terén však stále připomíná bývalý obranný systém hradu.

Text: historie
30.3. 2015 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – Východní Čechy, 1989