tvrz Určice

Zámčiska, Kumburk

O Zámčisku

Graficke pismenko U Určic stávala před dávnými časy pevná rytířská tvrz, tam kde je dnes "Větřák". Jen nepatrné zbytky valů označují ono místo, kde stávala tvrz. Říká se tomu dodnes Zámčisko. Bydlil prý tam bohatý rytíř, který zahynul i s rodinou při vpádu nepřátel. Všechno své bohatství ukryl v podzemních skrýších, o nichž nikomu nepověděl. Poklady ty jsou prý tam ukryty do dnešního dne. Jednou chytal kdosi na Zámčisku ptáky. A když na ně číhal, tu pojednou uviděl před sebou vysoký zámek, pevnými hradbami obehnaný. V bráně zámku trčely veliké stříbrné klíče. Ptáčník se polekal nenadálým zjevením zámku, vykřikl a zámek se v tu chvíli propadl. Od těch dob už nikdo zámku nespatřil.... tolik uvedl Pittich.K. /Prostějovský okres. Prostějov. 1930.

Text: pověsti
28.10. 2009 - Ivo Rozehnal - www.urcice.ic.cz


OOO