Graficke pismenko Existence hradu Karle není jednoznačně prokázána, víme o něm pouze z historických pramenů. Roku 1336 je zmiňován Kunát z Karle, to je však jediná stopa z českých zdrojů. Švédská legenda o svaté Brigitě však uvádí, že zde byl roku 1374 napaden pohřební průvod švédské královny lidmi loupeživého rytíře z hradu Karle.

 
Graficke pismenko Za pozůstatky hradu bývají považovány některé konstrukce usedlosti č. p. 81, ve které byla nalezena keramika ze 14. století. Existenci hradu v této lokalitě by však mohl potvrdit či vyvrátit eventuelní archeologický průzkum.

Text: historie
30.5. 2004 - Pavel Zany Komárek