Zaniklý hrad snad ze 13. století. První a jediná písemná zmínka z roku 1336 jej spojuje s Kunátem z Karle. Švédská legenda uvádí, že r. 1374 loupeživý ryríř z hradu Karle přepadl pohřební průvod švédské královny.
Hlavní obrázek místa
dvůr statku - snad někde v jeho zdivu se skrývají zbytky předpokládaného hradu
© Pavel Zany Komárek 30/3/2002
Graficke pismenko Podle aktuálních informací od návštěvníků hrady.cz nový majitel celý statek postupně rozebírá a cenná památka tak nenávratně spěje k zániku. Oba zde zveřejněné snímky zachycují dnes již neexistující část usedlosti, zatím ještě stojí stodola a bývalá obytná část se zasypaným vstupem do sklepení, ale nebude tomu tak dlouho.
16.6. 2006

  historie

  Existence hradu Karle není jednoznačně prokázána, víme o něm pouze z historických pramenů. Roku 1336 je zmiňován Kunát z Karle, to je však jediná stopa z českých zdrojů. Švédská legenda o svaté Brigitě však uvádí, že zde byl roku 1374 napaden pohřební průvod švédské královny lidmi loupeživého rytíře z hradu Karle. Za pozůstatky hradu bývají považovány některé konstrukce usedlosti č. p. 81, ve které byla nalezena keramika ze 14. století.

  Pavel Zany Komárek, 30.5. 2004
  O hradu v Karli se zmiňuje toliko švédská legenda o sv. Brigitě: na jaře r. 1374 se prý tudy ubíral pohřební průvod, dopravující tělo někdejší švédské královny z Říma zpět do vlasti, a byl přepaden lidmi loupeživého rytíře z hradu Karle. Jinými písemnými prameny hrad není doložen. Podle zachovaných stavebních pozůstatků vznikl někdy kolem poloviny 14. století. R. 1336 se odtud uvádí Kunát z Karle. Stopy někdejšího hradu se dochovaly ve

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – Východní Čechy, 1989, 30.3. 2015

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  hrad
  zaniklý
  volně přístupno
  Česká republika
  Pardubický kraj
   Svitavy  (SY)
  Karle