Zabrání kaple členy CČS roku 1921

Graficke pismenko Zajímavou epizodou z historie této kaple jsou události o velikonocích L.P. 1921, kdy stavbu pro své účely zabrali členové Církve československé husitské. Podobné zábory kostelů byly v této době smutnou realitou nově vznikající církve, která na většině míst neměla vlastní bohoslužebné prostory. Úsměvné je, že poté, co se členové CČS do kaple vloupali, nechali vyrobit nový zámek.

 
Graficke pismenko Spor o kapli vyvrcholil 21. května 1921, kdy se přímo na hřbitově strhla rvačka mezi "čechoslováky" a katolíky. Poté byla celá věc řešena soudní cestou. Soud rozhodl, že násilím zabraná kaple musí být vrácena Římskokatolické církvi. Členové CČS si poté zakoupili sborovový dům v Jakubské ulici (dnes Manželů Burdychových) a v letech 1926–27 k němu přistavěli nový chrám, který slouží dodnes.

Text: historie
7.8. 2010 - Vojtěch Basl