Samostatně stojící renesanční zvonice, poprvé písemně doložená v roce 1586. Mohutná věžovitá stavba nese dva zvony, v roce 1988 instalován hodinový stroj.
Hlavní obrázek místa
Zvonice z náměstí
© Milan Caha, 07/2007
Březno u Mladé Boleslavi leží 8 km východně od Mladé Boleslavi nedaleko silnice Boleslav - Jičín.
Milan Caha, 23.7. 2007

  historie

  V části literatury věnované českým panským sídlům se objevuje domněnka, že věž zvonice je pozůstatkem gotické tvrze či staršího renesančního zámku. Z novějších popisů stavby zámku (J. Úlovec) ale vyplývá, že dnešní budova stojí na místě jak gotické tvrze tak i staršího renesančního zámku. Věž zvonice stojí cca 100 metrů od zámku a je tedy nepravděpodobné, že kdy byla jeho součástí. Její výstavba spadá zhruba do období povýšení Března na městečko

  Iva Spurná, 29.7. 2007
  Historie obce
  První písemná zmínka o obci pochází z roku 1255. Ves byla do 15. století v držení pánů z Vartenberka, později měnila často majitele (Lapačkové ze Sukorad, Hložkové ze Žampachu, Bubunové z Bubna a Litic aj.). V roce 1561 bylo Březno povýšeno na městečko, potom se obět stalo vsí a v roce 1727 bylo opět povýšeno na městečko. V roce 1749 koupili Březno Netoličtí z Netolic, a od nich v roce 1751 Kounicové. Ti zde po požáru renesančního zámku

  Milan Caha, Zdroj: www stránky obce, 23.7. 2007

  popis

  Vedle kostela stojí nejvyšší stavba obce – zvonice. Pravděpodobně pochází ze začátku 16. století (doložena r. 1586). Roku 1660 ji završovala báň s makovicí, nová báň byla zřízena roku 1797. Po stržení báně vichřicí v roce 1869 byla nahrazena dnešní valbovou pseudogotickou střechou. Zvonice je mohutná hranolová věžovitá stavba s lomenými okny, místnosti sloužily jako obydlí zvoníka. Jsou zde instalovány dva zvony. První z roku 1598 váží 850 kg,

  Ivka, 25.7. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  sakrální památky
  zvonice
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Mladá Boleslav  (MB)
  Březno