Jezuitská kolej, součást rozsáhlého bloku jičínských jezuitských staveb. Budovaná od roku 1628. Ohledně autorství se vedou spory - může se jednat o projekt A. Spezzy, G. Pieroniho či G. B. Mariniho. V letech 1658 - 62 přistavěna ke koleji dvě křídla.
Hlavní obrázek místa
Jezuitská kolej - pohled od jihovýchodu
© Milan Caha, 07/2007
Jezuitská kolej se nachází asi 200 metrů od Valdštejnova náměstí v Jičíně, vedle kostela sv. Ignáce.
Milan Caha, 20.7. 2007

  historie

  Jezuité byli povoláni do Jičína Albrechtem z Valdštejna r. 1622. Jezuitská koleje je součásti bloku jezuitských budov, zaujímající celou západní část města za kostelem sv. Ignáce: západně od kostela je kolej, spojená na severu budovou gymnasia s budovou semináře, na niž na severovýchodě navazuje lékárna a nemocnice. Jižně pod kolejí je dům alumnů. Budova koleje byla založena na místě řady zbořených měšťanských domů. Základní kámen koleje byl

  Milan Caha, Zdroj: kol.: Umělecké památky Čech, část 1. [A/J], Academia, Praha 1977, 20.7. 2007
  Popis budovy
  Čtyřkřídlá dvoupatrová budova raně barokní, kol podél. nádvoří, severní a jižní křídla prodloužená na východ vytvářejí nepravidelné trojkřídlé předdvoří před západním průčelím kostela sv. Ignáce. Do hlavního nádvoří v přízemí otevřené pilíř. arkády, 2 x 5 a 2 x 6 (v současnosti zazděné), v patrech obdélná okna se šambránami s uchy. Patra spojena průběžně sdruženými toskánskými pilastry. Rovněž v přízemí křídel prodloužených do nepravidelného

  Milan Caha, zdroj: kol.: Umělecké památky Čech, část 1. [A/J], Academia, Praha 1977, 20.7. 2007
  Ostatní budovy komplexu
  Jezuitské gymnasium bylo postaveno v letech 1627-28. Po poškození ohněm v r. 1681 a opravě bylo využíváno do svého zrušení v r. 1777. Po německé škole se do budovy opět vrátilo gymnázium, a to v letech 1807-1863. Pak bylo postaveno gymnázium nové a budova byla adaptována pro účely okresního finančního ředitelství. Přilehlý komplex byl dostavěn r. 1692. V roce 1782 byl rozdělen na čtyři části a odprodán. V jedné jeho části byla r. 1820 umístěna

  Milan Caha, 20.7. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec
  sakrální památky
  klášter
  chátrající
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Královéhradecký kraj
   Jičín  (JC)