synagoga

Jičín
Mimořádně čistá ukázka drobné klasicistní synagogy s vnějším krytým schodištěm na ženskou galerii. Byla postavena v letech 1781 - 1784, empírově upravena po požáru roku 1840.
Hlavní obrázek místa
Synagoga - pohled z Židovské ulice
© Milan Caha, 07/2007
Synagoga se nachází několik desítek metrů od Valdštejnova náměstí v Jičíně, v židovské ulici.
Milan Caha, 19.7. 2007

  historie

  Synagoga byla postavena mezi lety 1781 – 84. V roce 1874 je poprvé připomínána jako novostavba v soupisu židovského majetku. Aron ha-kodeš (schrána na Tóru) byl upraven ze zakoupeného barokního oltáře z kostela sv. Ignáce po zrušení jezuitského řádu. Při požáru města roku 1840 vyhořela také synagoga, která byla vzápětí empírově upravena. Městské hradby, do kterých byla synagoga svou severovýchodní částí zasazena, byly zbořeny v roce 1907. Po 2.

  Milan Caha, 19.7. 2007
  Židovské osídlení v Jičíně je doloženo od poloviny 14. století. Roku 1628 na pozvání vévody Albrechta z Valdštejna přichází význačný finančník habsburských císařů Jakob Baševi von Treuenburg s rodinou a skupinou tzv. soboteckých Židů. Židé obdrželi od vévody Valdštejna rozsáhlá privilegia, která umožňovala rozkvět židovského podnikání v Jičíně. Privilegia jsou však po Valdštejnově smrti zrušena. Gheto bývalo ve východní části Židovské ulice.

  Milan Caha, 19.7. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec
  sakrální památky
  židovské památky
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Královéhradecký kraj
   Jičín  (JC)