tvrz Prostějov

mladší tvrz

Prostějov 2

Graficke pismenko V Prostějově v minulosti pravděpodobně stávaly dvě tvrze. Mladší z nich zaujímala prostor dnešního kostela Povýšení sv. Kříže v centru města. Jak je patrné z listiny Petra z Kravař, tehdy byly v Prostějově dvě obce – Stará a Nová. V Nové obci tehdy nechal vybudovat klášter augustiánů. V darovací listině je výslovně uvedeno, že obdrželi prostor bývalé tvrze obehnané příkopem. V další z listin augustiánů je zmínka o příkopu a dokonce mostu. Tehdy byly kláštery a i kostely opevňovány, takže se předpokládá, že mniši využili staré opevnění a dál ho zdokonalili. Jak se archeologicky zjistilo, spodní část věže dnešní zvonice je staršího data než zmíněný klášterní kostel. Zajímavé je jistě i netypické umístění, které částečně existenci tvrze potvrzuje. Kdo nechal tvrz postavit, však zůstává záhadou.

 
Graficke pismenko Opevněný klášter byl v roce 1430 zničen husity pod velením Prokopa Holého. Augustiáni odešli do Olomouce a zničený klášter s částmi tvrze dál chátral. Nakonec měšťané kostel přestavěli a časem v jižní části vznikla židovská čtvrť. Jedinou vzpomínkou na tvrz tak zůstala věž, dříve zvaná Zelená.

Text: historie
19.7. 2007 - Ivo Rozehnal - podle Podle knihy Prostějov a okolí –Dr.Mathon 2001 (1924) a www.prostejov.farnost.cz/