Původně jednolodní raně gotický kostel s románským jádrem a trojbokým presbytářem, založený nepomuckými cisterciáky v 1. pol. 13. st. V 17. st. přistavěny obě boční lodi a předsíň, barokní hřbitovní brána a zvonice z r. 1713.
Hlavní obrázek místa
kostel od jihozápadu
© Filip Matoušek 07/2007
Graficke pismenko Záboří leží v hezkém kraji plném lesů a rybníků mezi Blatnou a Horažďovicemi, asi 13 km severozápadně od Strakonic. Zdaleka viditelný kostel sv. Petra a Pavla stojí na výrazném návrší na západním okraji vsi nad silnicí (po níž vede i zelená turistická značka) směrem na Čečelovice a Horažďovice a vede k němu ulička s kamenným barokním schodištěm. V těsné blízkosti kostela si lze povšimnout i nově opravené budovy původní tvrze (č.p. 74). Od kostela se otevírá krásný výhled severním směrem na Blatensko a Brdy s Třemšínem.
Filip Matoušek, 20.7. 2007

  historie

  Raně gotický kostel sv. Petra a Pavla obsahuje starší románské jádro a byl založen již zřejmě v první třetině 13. století jako filiace nepomuckého kláštera cisterciáků. Z tohoto období pochází dnešní střední loď se dvěma poli křížové klenby s masivními žebry a románská empora. O něco mladší je (zvenčí) trojboký presbytář, s jedním polem pozdně gotické křížové klenby a paprsčitým závěrem a v ose situovaná sakristie, přístupná od jihu hrotitým

  Kolektiv autorů, Umělecké památky Čech 4, [T/Ž], Academia, 1982, str. 380, 2.8. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Strakonice  (ST)
  Záboří