Renesanční tvrz postavena okolo roku 1587 Zdislavem Abdonem Bezdružickým z Kolovrat. Pozdější vlastník Jan Pavel Leopold z Walderode tvrz přestavět na sýpku. Hospodářským potřebám slouží objekt dodnes.
Hlavní obrázek místa
Tvrz v Pomezí u Poličky
Budova bývalé tvrze s hlavním vchodem
© Pavel Vítek 06/2007
Graficke pismenko Obec Pomezí leží 3,5 km východně od Poličky. V historických pramenech ji lze vysledovat jako Levendorf, Lauwendorf, Laubendorf, nejdéle, od roku 1578, se však nazývala Limberk. Na Pomezí byla přejmenována roku 1945.
Bývalá tvrz stojí asi v polovině obce, vlevo při cestě od Poličky. Je přeměněná na hospodářské stavení, před jejím bývalým vchodem stojí betonová, asi silážní, věž.
V obci dále najdeme původně gotický kostel sv. Jiří, pozdně barokní faru, v dolní části kapli, nebo u hřbitova kostnici. Bývalá rychta je přestavěna na obecní úřad.
Pavel Vítek, 16.7. 2007

  historie

  Ves Limberk byla založena roku 1265 Konrádem z Leewendorfu. Další písemná zmínka o obci je z roku 1350, kdy je zde připomínán gotický kostel sv. Jiří. Ves byla součástí svojanovského, v 16. století bysterského panství. Majitel bysterského panství Zdislav Abdon Bezdružický z Kolovrat nechal kolem roku 1587 v Limberku postavit renesanční tvrz, jako své panské sídlo. Pozdější vlastnictví dvora a tvrze Martinicové prodali panství Janu Pavlu

  Pavel Vítek - zdroj - Encyklopedie českých tvrzí, I. dílo, nakladatelství ARGO 1998, 16.7. 2007

  popis

  Tvrz je svým jižním křídlem jádrem hospodářského dvora. Jedná se o dvoupatrovou budovu, se zcela nevýraznou hladkou fasádou. Přes mnohé stavební úpravy, kterými objekt prošel, zachovala se nad bývalým hlavním vchodem kartuše se znakem hrabat z Martinic a hrabat z Walderode.
  Pavel Vítek - zdroj - Encyklopedie českých tvrzí, I. dílo, nakladatelství ARGO 1998, 16.7. 2007
  Popis tvrze v roce 2013
  Po nesmyslné demolici tvrze a jejího historického areálu v roce 2009 zbylo do současných dní z původně středověkého sídla pouze torzo. Východní a jižní křídlo (obsahující tvrz) bylo zcela sneseno až na původní vnější obvodové zdivo do výše nad oka a dveře. Podobně dopadlo i křídlo západní z něhož byl zachován pouze krátký úsek na jeho severním závěru. Torzo smíšeného zdiva již takřka ničím neupomíná na zašlou slávu tohoto šlechtického sídla.
  © Jan P. Štěpánek 2013, 17.5. 2013

  Časová osa

  1587
  Majitel bysterského panství Zdislav Abdon Bezdružický z Kolovrat nechal postavit renesanční tvrz.
  21. říjen 2009
  Započala demolice stavby tvrze.
  14. listopad 2009
  Budova tvrze byla srovnána se zemí.

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  tvrz
  nepatrné zbytky zdí
  nepřístupno
  Česká republika
  Pardubický kraj
   Svitavy  (SY)
  Pomezí