Graficke pismenko Původní kostel Povýšení sv. Kříže byl postaven v gotickém slohu koncem 14. století. Barokní přestavbou prošel v 18.století. Pro svou polohu těsně u hradeb byl často ohrožován. Na vlastní žádost minoritů, jimž kostel patřil, byl v 19. století zrušen.

 
Graficke pismenko V padesátých letech 20. století kostel velmi zchátral. Sloužil různým organizacím a byl vněm i sklad zeleniny. Později, v šedesátých a sedmdesátých letech, byl kostel renovován. Interiér budovy byl opraven a vybaven varhanami. Pro své mimořádné akustické kvality slouží od roku 1983 veřejnosti jako koncertní síň.

Text: historie
12.7. 2007 - Pavel Vítek - zdroj - http://www.unicov.cz