hrad Klenov

Zámčisko, Havránka, Vreuntspergk, Freundsberg
Skalní hrad na vrcholu Klenov nad přehradou Bystřička. Na centrálním skalisku dochovány záseky pro ukotvení trámů. Lze jej snad ztotožnit s hradem Vreuntspergkem písemně doloženým r.1308. Hrad zanikl požárem na počátku 14. století.
Hlavní obrázek místa
Ústřední skalisko od severovýchodu
© Jan P. Štěpánek 07/2007
Graficke pismenko Velmi nepatrné terénní náznaky bývalého skalního strážního hradu na vrcholu beskydského kopce Klenov, zvedajícím se strmě nad hlubokým údolím potoka Bystřice, na němž byla ve 20. století vybudována přehrada Bystřička.
Klenov je tvořen skalnatým, k jihu stoupajícím vrcholovým hřebenem, jež na jihu vrcholí nejvýše položeným bodem Klenov (678 m.n.m), též lidově zvaným Zámčisko. Vrchol je tvořen souborem skal s ústřední dominantní skálou zvanou Havránka.
Nejsnadnější cesta na hrad vede od hráze přehrady Bystřička, odkud vede až do sedla těsně pod vrcholem Klenova modrá turistická značka. Celkem je to trasa asi 2,5 km dlouhá.
Jan P. Štěpánek, 5.7. 2007

  historie

  Písemně není hrad na Klenově nikterak přímo doložen. Oblasti Klenova se však týkají pravděpodobně dvě písemné zprávy, pocházející z konce 13. století a počátku století 14. První z nich je listina z roku 1297, kde je zaznamenáno, že jistý Protiva z Doubravice blíže neurčené statky, které získal od krále a ležící po obou březích řeky Bečvy („Beyc“) daroval templářskému mistru Ekkovi. Druhou zprávou a rozhodně zajímavější je druhá listina z

  Jan P. Štěpánek podle Jiří Kohoutek: Hrady jihovýchodní Moravy, Archa 1995, 5.7. 2007
  Archeologický výzkum a nálezy na Klenově
  Archeologickými sondami i povrchovými nálezy v prostoru lokality bylo prokázáno osídlení Klenova na počátku 14. století a prokázán násilný zánik hrádku požárem. Z Klenova pochází početná kolekce archeologických nálezů, převážně keramických střepů, ale i železných předmětů (hroty šípů do kuše).
  Jan P. Štěpánek s využitím Jiří Kohoutek: Hrady jihovýchodní Moravy, Archa 1995, 5.7. 2007

  popis

  Klenov - popis vrcholu a hrádku
  Vrchol Klenova je tvořen výrazným skalnatým vrcholem s mohutnými skalními bloky, které vznikly puklinovým zvětráváním hřebenové lavice magurského flyše. V jeho nejvyšším bodě se nalézá největší a nejvýraznější skalní suk, nazývaný lidově „Havránka“. Toto skalisko o rozměrech cca 13 x 9 m s výškou asi 6 m tvořilo ústřední bod celého hradu. Na skále jsou stopy po umělých zásecích pro zakotvení konců trámů dřevěné konstrukce a také základové žlaby

  Jan P. Štěpánek s využitím Jiří Kohoutek: Hrady jihovýchodní Moravy, Archa 1995, 5.7. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  hrad
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Zlínský kraj
   Vsetín  (VS)