Weisův dům zdobený typickými renesančními „psaníčky“ je spolu s radnicí dominantou severní strany náměstí T. G. Masaryka. Majitel domu, Husitské muzeum v Táboře provedlo v roce 1994 generální rekonstrukci domu včetně sgrafitové renesanční fasády.

 
Graficke pismenko V muzeu jsou umístěny dvě stálé expozice. Z pokladů muzea, kde se prezentují uměleckohistorické sbírky 16. - 19. století. Druhou expozicí je pamětní síň Karla Weise, která seznamuje s životem a dílem hudebního skladatele a sběratele jihočeských lidových písní Karla Weise (1862–1944).

Text: popis
2.7. 2007 - Pavel Vítek