Zříceniny hradu z 1. poloviny 13. století. Kolem roku 1300 patřil Oldřichu z Brandýsa. Roku 1421 dobyt a pobořen husitským vojskem, následně přešel do majetku pánů Kostků z Postupic a od r. 1505 patřil Pernštejnům.
Hlavní obrázek místa
autor neuveden
Graficke pismenko Téměř nad městem Brandýsem nad Orlicí se nacházejí poměrně rozsáhlé zříceniny hradu, ze kterého se dochovalo několik místností. Hradní areál je opravován a udržován občanským sdružením.
28.5. 2002

  historie

  Hrad Brandýs byl vystavěn v 1. polovině 13. století. Kolem roku 1300 patřil Oldřichu z Brandýsa, který byl něčím pověstný. Roku 1421 za pánů z Boskovic, straníků Zikmunda byl společně s nedalekým klášterem na Orlíku dobyt a pobořen husitským vojskem. V r. 1421 přešel do majteku pánů Kostků z Postupic a od r. 1505 patřil Pernštejnům. Za nich byl pobořen znovu a teprve Bohuš Kostka z Postupic po zpětné koupi dal hrad opět opravit. Hradní budovy

  28.5. 2002
  Prvním písemně doloženým sídlištěm na území dnešního Brandýsa nad Orlicí byla ves Loukoť připomínaná v r. 1227 jako majetek Kojaty Hrabišice. Loukoť tvoří nyní západní část města. Hrad však vznikl až za pánů z Brandýsa pocházejících ze Saska a používajících přídomku po svém sídle Brandis v blízkosti Lipska. Z tohoto rodu se u nás poprvé připomíná ve službách krále Václava II. Jindřich z Brandýsa, který krále doprovázel v r. 1289 do Olomouce a r.

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – Východní Čechy, 24.2. 2015

  pověsti

  Hrobka pánů ze Žerotína
  V bývalé vsi Loukotí, ležící vedle Brandýsa, dal pan Jan starší ze Žerotína r. 1559 zbudovati hrobku s kostelíkem a vedle ní založil hřbitov. Když Karel starší ze Žerotína opouštěl vlast, vymohl si svolení, aby se smělo alespoň jeho tělo navrátiti po smrti do vlasti a aby mohlo býti pochováno v rodinné hrobce. Uchýlil se do Vratislavě ve Slezsku, kam s sebou vzal svou oblíbenou knihovnu. Následovala ho i jeho choť Kateřina, ušlechtilá žena,

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků., 4.11. 2002

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  hrad
  zřícenina
  volně přístupno
  Česká republika
  Pardubický kraj
   Ústí nad Orlicí  (UO)
  Brandýs nad Orlicí