Graficke pismenko Kostel je jednolodní, s dvakrát odstupněnou apsidou a s hranolovou věží v západním průčelí. Loď i apsida jsou z řádkového neomítnutého zdiva z červeného pískovce. Apsida je členěna lizénami s obloučkovým vlysem, které stejně jako částečně zachovaný portál s fragmentem obloučkového vlysu ostění v severní stěně lodi pocházejí z přestavby v roce 1240. V patře severní stěny je zazděný vchod na emporu z tvrze, která vedle kostel stávala a  pravděpodobně vzala za své při požáru. V interiéru je zbytek sloupu a kromě kamenné menzy v apsidě je interiér bez vybavení.

Text: popis
19.6. 2007 - Milan Caha