Kostel sv. Jakuba Většího

Graficke pismenko Kostel sv. Jakuba představuje díky své unikátní umělecké výzdobě (kamenné reliéfy a malby) z konce 12. století jednu z nejvzácnějších románských památek u nás (z 271 románských staveb v ČR jich má pouze 9 románskou výmalbu)

 
Graficke pismenko Kostel byl založen před rokem 1150, přestavěn pozdně románsky kolem roku 1240. Byl zasvěcen sv. Jakubu Většímu – patronu horníků. Z toho lze usuzovat, že v okolí již tehdy probíhala hornická činnost. Od roku 1382 platila Rovná papežský desátek. Koncem 14. století byl patronem kostela Jan ze Střímelic a později Ctibor ze Skalice. Posléze Rovná spolu se Skalicí připadla Václavu IV., který ji dal do zástavy svému bratranci Prokopovi. V 15. století kostel sloužil jako farní řadě okolních vsí, – kromě Rovné to byla obec Roviny, Kožlí, Ráj a Bič. Jejich české obyvatelstvo však roku 1470 odchází do Českého Brodu, aby se vyhnulo pronásledování, vsi jsou během válečných časů vypáleny a rozvaleny – v okolních lesích po nich zbyly nepatrné zbytky stavení, studen a prastaré místní názvy. Roku 1525 získali ves Rovná do zástavy páni ze Šelenberka a po Bílé Hoře ji spolu s panstvím Černý Kostelec kupuje kníže Karel z Lichtenštejna. Za jeho nástupce nastala krutá rekatolizace a kněží byli z kostela vyhnáni. Poté v kostele až do roku 1715 sloužili benediktýni ze Sázavského kláštera. V padesátých letech dvacátého století prošel kostel citlivou rekonstrukcí a některé pozdější přístavby a nestylové doplňky byly odstraněny.
 
Graficke pismenko V současnosti se v kostele nekonají pravidelné bohoslužby. Přístupný je příležitostně – např. ve výroční den světce. Klíče od kostela jsou uloženy ve Stříbrné Skalici.

Text: historie
19.6. 2007 - Milan Caha