Graficke pismenko Původní kostel sv. Petra a Pavla byl postaven v románském slohu někdy mezi druhou pol. 11. století a 12. století. V období gotiky, někdy kolem roku 1340, byl kostel přestavěn a románský kostelík byl do nového kostela zakomponován a sloužil jako sakristie. Po roce 1340 byla tato sakristie vyzdobena hodnotnými freskami.

 
Graficke pismenko K další přestavbě kostela došlo v období baroka, kdy byla v interiéru kostela zřízena kruchta pro provozování chrámové hudby.
 
Graficke pismenko I tento kostel však přestal vyhovovat zejména množství věřících, scházejících se na bohoslužbách. Proto byl kostel koncem 19. století zbourán a na jeho místě vystavěn mohutný pseudorománský chrám. Ale opět byl zbourání ušetřen původní románský kostelík, sakristie. Ten byl opět začleněn do novostavby a přeměněn v boční kapli. Nový chrám byl vysvěcen v září roku 1900.

Text: historie
19.6. 2007 - Pavel Vítek


OOO