Graficke pismenko Na západním okraji táhlého skalnatého vrchu Bradlo nad soutokem Labe a Olešnického potoka stával pomezní hrad, který vznikl v období, kdy byl dokončován kolonizační proces tzv. Olešnického újezdu. Hrad střežil vedlejší větev tzv. Slezské cesty při brodu přes Labe a jeho strategická poloha mu umožňovala kontrolu celého Krkonošského podhůří.

 
Graficke pismenko Hrad zřejmě vznikl po příchodu řádu německých rytířů do Újezdu (r. 1241), ale před příchodem slezských kolonistů na Trutnovsko v 60.–70. letech 13. století. Tuto dobu potvrzují výsledky archeologického výzkumu, konaného v l. 1966–1968, svědčící o domácím a slezském kolonizačním proudu. Výzkum dále prokázal, že na Bradle stál typický ostrožný hrad oválného tvaru (40x45 m), který byl opevněn výrazným příkopem srpkovitého tvaru a vnitřním a vnějším valem z kamene a hlíny. Byly odkryty základy vstupního objektu, obytného stavení, kovárny a čtyřboké hrázděné věže při severozápadním okraji. Všechny objekty byly postaveny ze dřeva a nasucho kladených kamenů.
 
Graficke pismenko Zánik hradu je možno spojovat se vznikem nových majetkových poměrů v Olešnickém újezdu a na Trutnovsku v první čtvrtině 14. století, což dokládají i nálezy mincí na lokalitě.
 
Graficke pismenko Archeologický průzkum potvrdil, že bradelský hrad nelze ztotožňovat s hradem Hostin, nově budovaným českým knížetem Soběslavem I. v r. 1139, jak to činili mnozí badatelé.

Text: historie
24.2. 2015 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – Východní Čechy