Moje místa 0

Graficke pismenko Na západním okraji táhlého skalnatého vrchu Bradlo nad soutokem Labe a Olešnického potoka stával pomezní hrad, který vznikl v období, kdy byl dokončován kolonizační proces tzv. Olešnického újezdu. Hrad střežil vedlejší větev tzv. Slezské cesty při brodu přes Labe a jeho strategická poloha mu umožňovala kontrolu celého Krkonošského podhůří.

 
Graficke pismenko Hrad zřejmě vznikl po příchodu řádu německých rytířů do Újezdu (r. 1241), ale před příchodem slezských kolonistů na Trutnovsko v 60.–70. letech 13. století. Tuto dobu potvrzují výsledky archeologického výzkumu, konaného v l. 1966–1968, svědčící o domácím a slezském kolonizačním proudu. Výzkum dále prokázal, že na Bradle stál typický ostrožný hrad oválného tvaru (40x45 m), který byl opevněn výrazným příkopem srpkovitého tvaru a vnitřním a vnějším valem z kamene a hlíny. Byly odkryty základy vstupního objektu, obytného stavení, kovárny a čtyřboké hrázděné věže při severozápadním okraji. Všechny objekty byly postaveny ze dřeva a nasucho kladených kamenů.
 
Graficke pismenko Zánik hradu je možno spojovat se vznikem nových majetkových poměrů v Olešnickém újezdu a na Trutnovsku v první čtvrtině 14. století, což dokládají i nálezy mincí na lokalitě.
 
Graficke pismenko Archeologický průzkum potvrdil, že bradelský hrad nelze ztotožňovat s hradem Hostin, nově budovaným českým knížetem Soběslavem I. v r. 1139, jak to činili mnozí badatelé.

Text: historie
24.2. 2015 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – Východní Čechy

tianDe Praha

Hlavním objektem hradu byla čtverhranná obytná věž se spodní částí kamennou a horní hrázděnou. Čelo a snáze přístupnou jižní stranu jádra obíhala hradba, severní strana nad prudkým srázem byla jen lehce ohrazena. Veškeré zdivo hradby i věže bylo kladeno nasucho bez použití malty. V jihozápadním kout…
popis -
Malý hrad odborná literatura řadí mezi tzv. kolonizační provizoria, tedy lokality zbudované jen na krátkou dobu jako pomocné fortifikace v nově kolonizovaných oblastech (Podkrkonoší, česko-moravské pomezí atd.). Tomu odpovídá i jeho jednoduchá podoba i skutečnost, že se o něm nedochovaly žádné zmínk…
historie -
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu