tianDe Praha

Hlavním objektem hradu byla čtverhranná obytná věž se spodní částí kamennou a horní hrázděnou. Čelo a snáze přístupnou jižní stranu jádra obíhala hradba, severní strana nad prudkým srázem byla jen lehce ohrazena. Veškeré zdivo hradby i věže bylo kladeno nasucho bez použití malty. V jihozápadním kout…
popis -
Malý hrad odborná literatura řadí mezi tzv. kolonizační provizoria, tedy lokality zbudované jen na krátkou dobu jako pomocné fortifikace v nově kolonizovaných oblastech (Podkrkonoší, česko-moravské pomezí atd.). Tomu odpovídá i jeho jednoduchá podoba i skutečnost, že se o něm nedochovaly žádné zmínk…
historie -
Na západním okraji táhlého skalnatého vrchu Bradlo nad soutokem Labe a Olešnického potoka stával pomezní hrad, který vznikl v období, kdy byl dokončován kolonizační proces tzv. Olešnického újezdu. Hrad střežil vedlejší větev tzv. Slezské cesty při brodu přes Labe a jeho strategická poloha mu umožňov…
historie - Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – Východní Čechy
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu