Graficke pismenko První datovaná zmínka o Nových Syrovicích pochází z 90. let 15. století. V obci až do počátku 20. století nebyl kostel a obec spadala pod faru v Častohosticích. Roku 1898 bylo rozhodnuto, postavit v Nových Syrovicích kostel. Stavba, kterou vedl František Přikryl z Brna, byla zahájena roku 1902 a dokončena r. 1906. Kostel vystavěný v novorománském stylu byl zasvěcen sv. Cyrilu a Metodějovi

 
Graficke pismenko V současnosti je kostel sv. Cyrila a Metodě kostelem farním. V roce 2007 byla opravena fasáda kostela a vymalovány vnitřní prostory.

Text: historie
17.9. 2007 - Pavel Vítek