Graficke pismenko Původní kostel byl gotický, dřevěný, pokrytý šindeli. Tehdy již kamenný kostel měl nadále střechu zas pokrytou šindeli, novou břidlicovou krytinu dostal až při opravách roku 1872. Stavba kostela sv. Michaela Archanděla je obehnána mohutnou kamennou hradbou. Průčelí členěno několika pilastry. Součástí kostelního areálu je barokní fara z roku 1737, márnice a barokní škola, pocházející rovněž z 18. století.

 
Graficke pismenko Zvony z kostela byly v obou světových válkách zkonfiskovány. Pouze jeden zvon pocházející z roku 1529 na věži zůstal dodnes.

Text: popis
15.6. 2007 - Pavel Vítek